handshake-business-concepts-4k-conclusion-of-a-deal-business-people

همکاری با سازمان های دولتی و خصوصی ( Working with Organizations )

شرکت آمیتیس البرز آريانا با هدف ارائه ی تسهیلات و خدمات به ارگان های عمومی و خصوصی و همچنین کارمندان بخش های خصوصی و دولتی ،آمادگی خود را جهت همکاری با سازمان ها در راستای ارائه ی خدمات و محصولات با شرایط ویزه به کارکنان و ارگان ها اعلام میدارد.

ارگان ها عمومی و خصوصی پس از مذاکره و توافق های بعمل آمده با شرکت آمیتیس می توانند جهت قرار دادن محصولات این شرکت در زنجیره ی مصرف خود و یا ارائه ی پکیج های تسهیلاتی ،تشویقی و کارت های هدیه به کارمندان خود از شرایط ویژه برخوردار شوند.