محصولات ما

محصولات ما حاصل بهترین مواد اولیه ، علم و فناوری روز و متخصصین حرفه ای میباشد .

coffee-beans-P4MXYZD2-1.png
کافی میکس باتی نوک

کافی میکس

مخلوطی از پودر قهوه فوری ، پودر شیر  و شکر

ساشه

۱۸ گرم

بسته

۴۸ عدد

کارتن

۲۰ بسته

کاپوچینو باتی نوک

کاپوچینو

مخلوطی  از پودر قهوه فوری ، فوم و شکر

ساشه

۲۵ گرم

بسته

۲۰ عدد

کارتن

۱۲ بسته

کافی میکس آلوینسا

کافی میکس

مخلوطی از پودر قهوه فوری ، پودر شیر  و شکر

ساشه

۱۸ گرم

بسته

۵۰ عدد

کارتن

۶ بسته

قهوه آلوینسا

اسپرسو

مخلوطی از پودر قهوه فوری و شکر

ساشه

۲.۵ گرم

بسته

۵۰ عدد

کارتن

۲۰ بسته

coffee-beans-P4MXYZD5-1.png
coffee-beans-P4MXYZD3.png
کاپوچینو کوبیزکو

کاپوچینو

مخلوطی  از پودر قهوه فوری ، فوم و شکر

ساشه

۲۵ گرم

بسته

۱۲ عدد

کارتن

۱۲ بسته

هات چاکلت کوبیزکو

هات چاکلت

مخلوطی از پودر قهوه فوری ، پودر کاکائو  و شکر

ساشه

۲۸ گرم

بسته

۱۲ عدد

کارتن

۱۲ بسته

اسپرسو دژاوو

اسپرسو

مخلوطی از پودر قهوه فوری و شکر

ساشه

۲.۵ گرم

بسته

۴۰ عدد

کارتن

۲۰ بسته

coffee-beans-P4MXYZD5-1.png
coffee-beans-P4MXYZD3.png
کاپوچینو دژاوو

کاپوچینو

مخلوطی  از پودر قهوه فوری ، فوم و شکر

ساشه

۲۵ گرم

بسته

۲۰ عدد

کارتن

۶ بسته

موکاچینو کافه جوی

موکاچینو

مخلوطی از پودر قهوه فوری ، پودر کاکائو ، پودر شیر و شکر

ساشه

۲۵ گرم

بسته

۲۰ عدد

کارتن

۶ بسته

کافی میکس گلدن مکس

کافی میکس

مخلوطی از پودر قهوه فوری ، پودر شیر  و شکر

ساشه

۱۸ گرم

بسته

۲۰ عدد

کارتن

۲۰ بسته

coffee-beans-P4MXYZD5-1.png
coffee-beans-P4MXYZD3.png
کاپوچینو گلدن مکس

کاپوچینو

مخلوطی  از پودر قهوه فوری ، فوم و شکر

ساشه

۲۵ گرم

بسته

۱۲ عدد

کارتن

۱۲ بسته

هات چاکلت گلدن مکس

هات چاکلت

مخلوطی از پودر قهوه فوری ، پودر کاکائو  و شکر

ساشه

۲۵ گرم

بسته

۱۲ عدد

کارتن

۱۲ بسته

کاپوچینو اوت

کاپوچینو

مخلوطی  از پودر قهوه فوری ، فوم و شکر

ساشه

۲۵ گرم

بسته

۲۰ عدد

کارتن

۱۲ بسته

coffee-beans-P4MXYZD5-1.png
coffee-beans-P4MXYZD3.png
اسپرسو اوت

اسپرسو

مخلوطی از پودر قهوه فوری و شکر

ساشه

۲.۵ گرم

بسته

۴۰ عدد

کارتن

۲۰ بسته

هات چاکلت اوت

هات چاکلت

مخلوطی از پودر قهوه فوری ، پودر کاکائو  و شکر

ساشه

۲۵ گرم

بسته

۲۰ عدد

کارتن

۱۲ بسته