Teenagers Young Team Together Cheerful Concept

حامی انجمن های دانشجویی ( Special Services to Students )

شرکت آمیتیس البرز آریانا متشکل از کادری آکادمیک با تحصیلات عالیه ی مرتبط در خصوص بازار-مواد غذایی و سلامت همواره از حرکت های علمی-فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و دانشگاه ها حمایت بعمل آورده و همراه و پشتیبان تشکل های مفید کوچک و بزرگ دانشجویان می باشد.

باتینوک در راستای حمایت از تشکل های ورزشی ،اجتماعی،تفریحی ، علمی و مذهبی دانشجویان با شرایط ویژه اعلام آمادگی نموده و تامین کننده ی محصولات تولیدی خود با هدف کمک به این تشکل ها می باشد.دانشجویان می توانند با پیوستن به گروه ها و شبکه های دانشجویی فعال از این مزایا برخوردار شوند.

این شرکت با برگزاری تور های آموزشی برای دانشجویان کمک به لمس مطالب آکادمیک در دنیای واقعی برامده است و دانشجویان با شرکت در این تورها و برخورداری از تسهیلات ویژه ، مهارت های عملی مرتبط با تحصیلات خود را نیز کسب می نمایند و در صورت همکاری مناسب از برنامه ی های ویژه ای که این شرکت برای ایجاد درآمد طراحی نموده است نیز بهره مند خواهند شد.