remote work male 5_1110

اشتغال غیرحضوری ( Not in Person Employment )

با پیشرفت تکنولوژی بخصوص در حیطه ی ارتباطات و اطلاعات می توان گفت دفاتر کار از حالت فیزیکی به حالت مجازی در حال تغییر می باشد.

تسهیل شرایط اشتغال برای نیروهای اماده به کار با پتانسیل و با استعداد می تواند با استفاده از ابزار ها و شیوه های نوین فروش و بازاریابی با تکیه بر تکنولوژی ها و فرایند های جدید سیستمی تحقق یابد و درامد زایی را برای افراد جویای کار فراهم آورد.

در این میان دانشجویان، شاغلان پاره وقت و افراد دیگری که تمایل به درآمد زایی با صرف زمان کم دارند می توانند با پیوستن به فروش غیر حضوری به اهداف مالی خود دست یابند و ریسک تسویه خود را با درصد های فروش آنلاین به صفر برسانند.

شرکت آمیتیس البرز آریانا با استقرار فروش غیر حضوری در سراسر کشور و تعبیه ی سیستمی دقیق و در نظر گرفتن سود های  نقدی حاصل از فروش به شکل آنلاین سعی در تحقق درآمد زایی و کمک به اشتغال زایی در سرتاسر کشور نموده است.

افرادی که به سبب موقعیت خاص کاری، ارتباطات و زمان مازاد خود قصد ایجاد درآمد بدون ریسک دارند می توانند به عضویت فروشگاه باتی نوک درآمده و پس از ثبت سفارشات از درصد های نقدی آنلاین برخوردار شوند.درآمد های حاصل شده برای کاربران به شکل درصد نقدی مربوط به معرفی مشتریان-تعدد خرید و درصد های ویژه ی سفارشات کلی به ازای هر ثبت سفارش انجام شده صورت مي پذیرد.

بدین شکل فروشندگان غیر حضوری از آمیخته ای از مزایای مختلف بهره مند خواهند شد